Dokumentation - en del af min hobby

Og hvad er så "dokumentation"?

Min hobby består både i at samle på de smukke, gamle, håndværks-mæssigt fremstillede flasker - og at samle oplysninger om deres oprindelse (fremstillingstid og -sted), deres indhold og deres "brugere".

Til dette findes der en mængde, forskellige kilder: arkiver, vare- og prislister, leksika, vejvisere, bøger (især jubilæumsskrifter), tidsskrifter, ugeblade og andre skrifter med annoncer m.m.m.

Lad mig nævne nogle eksempler - i håb om at inspirere andre:

Arkiver

Offentlige arkiver ligger inde med ufatteligt mange oplysninger. Problemet er at finde ud af, på hvilke arkiver man kan finde hvilke oplysninger.

Arkiverne er ordnet "hierakisk":

Rigsarkivet: LINK

Landsarkiverne
: LINK

Lokalhistoriske arkiver - der er mange! En del af dem kan du finde her: LINK - øvrige kan søges lokalt, hvor de er hjemmehørende.

Erhvervsarkivet: LINK

Der findes desuden mindre , men også spændende, arkiver i forenings- og museumsregi (eksempelvis Medicinhistorisk Forenings / Steno-museet i Aarhus).

Endelig er der private arkiver - eller samlinger af arkivmateriale, som eksempelvis er i familie- eller firma-eje og dermed ikke offentligt tilgængelige.
Denne stærkt hamrede flaske med inskriptionen HENRI ODEWAHN COPENHAGEN har ført mig til kontakt med den sidste af slægten Odewahn i Danmark, som desværre ikke havde oplysninger om firmaet, men kunne fortælle at Henri - som udtales på fransk - var en af hendes farfars to brødre. - Øvrige oplysninger, som f.eks. af firmart blev oprettet d. 11. december 1907, har jeg fundet på Københavns Stadsarkiv.

Dette forlæg til en etiket er anmeldt til registrering af varemærker d. 18. september 1907 - knapt tre måneder før firmaet Henri Odewahn blev oprettet. Etiketten er udformet konisk - er bredest foroven - og vil passe fortrinligt til den ovenfor viste flaske, som også er svagt konisk. Flaskens farve understøtter desuden indikationen af at den har indeholdt kirsebærlikør.

Bøger og andre skrifter

Ældre vare- og prislister findes - foruden i de tidligere omtalte arkiver - i størst omfang på Det kongelige Biblioteks småskrift-samling og på Statsarkivet i Aarhus - og kan kun i begrænset omfang hjemlånes - eller lånes til brug på dit nærmeste biblioteks læsesal.

Det samme gælder de tidligste vejvisere og telefonbøger(for hovedstadsområdet og landsdels- eller lokalt dækkende).
Der findes også specielle Handels- og forretnings-vejvisere, som jeg især har haft megen fornøjelse af!

Jubilæumsskrifter fra diverse firmaer kan oftest skaffes til hjemlån via dit lokale bibliotek - eller www.bibliotek.dk


En del af de gamle glasværks-kataloger og prislister m.m. er blevet genoptrykt af Glashistorisk Selskab Aalborg - og nogle af dem kan stadig købes dér (KLIK her og derefter på "genoptryk"). De udsolgte kan lånes på biblioteket.

Gamle annoncer

De gamle annoncer fra bøger, tidsskrifter og ugeblade, er et kapitel for sig.

De tidligste annoncer findes i lokal-aviser helt tilbage fra begyndelsen af 1800-tallet. (?)

Først da industrialiseringen virkelig tog fart, kom der også for alvor gang i annonceringen - også i de større, landsdækkende aviser, ugeblade, fagskrifter m.m.
I 1870´erne og 80´erne ses rigtig mange annoncer for alskens produkter - herunder rigtig mange, som forhandledes på flasker  -  og sådan har det været lige siden!
Her en annonce fra firmaet Jacob Mini & Sønner - fra 16. december 1872

I annoncen nævnes at firmaet handler med "Essentser, Likører, Spirituosa og ægte Vine" - og her vises annoncens afsluttende ord. Læg vel mærke til at firmaets flasker "ere forsynede med vort eget Segl" - og hidtil kendes udelukkende flasker af arrak-typen fra dette firma!

Øvrigt dokumentations-materiale

Af andre ting, som kan dokumentere noget om flasker og deres indhold m.m., kan nævnes reklamematerialer.

Om emaljeskilte kan det anbefales at kigge i bogen, "GADENS BLIKFANG", skrevet af John Juhler Hansen.

Eksempler på gamle annoncer kan ses i "DANSK REKLAMES BARNDOM eller RØDE NÆSER BORTFJÆRNES MED OVERRASKENDE RESULTAT" af Erik Nørgaard.

Også firmagaver - f.eks. i form af askebægre til hoteller og værtshuse, kan give oplysninger, som det fremgår af nedenstående eksempel.
GUTTERMANDS MAVEBITTER. Askebæger fra 1922 - 1933, hvilket kan ses af navnet, KØBENHAVNS FAJANCE FABRIK, som er stemplet på undersiden. Det stempel anvendtes kun i den nævnte periode.

GUTTERMANDS MAVEBITTER blev forhandlet (og fremstillet?) af Frederiksberg Vin Kompagni.

Etiketter

Etiketter er helt klart noget af det bedste kildemateriale m.h.t. hvilke produkter, de enkelte firmaer har forhandlet.

Heldigvis har der i mange år været samlere til øl- og mineralvand-etiketter, hvorimod vin- og spiritus-etiketter ikke har haft nær den samme interesse. Etiketter til kemisk-tekniske produkter er der - mig bekendt - ingen, der har indsamlet, så de findes mest på flasker og oftest i lokal-museer samt i private flaskesamlinger.
En sådan etiket fra A. THOMSEN - LØVSKAL KRO siger intet i flaske-historisk sammenhæng. Men lokalhistorisk er den selvfølgelig interessant. "Steenolie" er iøvrigt det gamle navn for petroleum.

Til gengæld er den her viste etiket fra Nordisk Blacking Compagni A/S et fint eksempel på, at etiketter kan give mange oplysninger: teksten angiver hvad firmaet bl.a. forhandlede - at firmaet var et aktieselskab - at navneord på det tidspunkt stavedes med stort begyndelses-bogstav - og at firmaet havde 2 telefonnumre. Disse oplysninger + trykkemetode og lay-out-stil samt papirkvalitet kan tilsammen tidsfæste etikettens maximums-alder.
Firmaet er iøvrigt oprettet i 1901 og blev aktieselskab i 1908 - så ældre er den ihvertfald ikke.
Desværre sad denne etiket på en neutral flaske - og ikke på den eneste kendte flasketype med firmaets navn i relief.

Etiketter på flasker kan være trykt længe før de blev klistret på. Og flasker kan være fremstillet - og genanvendt utallige gange - længe inden den har fået sin sidste etiket på.
Det er vigtigt at huske, inden man drager forhastede konklussioner! 
 
Denne etiket, som er temmelig skrøbelig, er sidst anvendt på en maskinfremstillet flaske af "eddikeflaske-typen" (som ligner fig. 298 a og b i Df).

Ea 17.03.2022 10:46

Henri Odewhan importerede også te, og der blev lavet dåser/ keramik med tenavnet. Han byggede også et stort hus i Rågeleje i 1915. Rågegården

| Svar

Nyeste kommentarer

21.08 | 10:20

TAK! - Det må du meget gerne - og måske også til min facebook-gruppe, Antikflasker.dk

21.08 | 06:50

Kører din side endnu ? jeg har nemlig et spøgsmæl ang. tidsbestemmelse af O. Cederholm "old brandy" flasken. Ved du måske hvornår den er fra ?

19.08 | 15:19

Årstalllll??????????????

06.06 | 18:41

Nogle der kender til tidligere vinhandel:

Waage Pedersen