KATEGORIER - en forklaring

Hvorfor nu lige dén opdeling?

At opdele flaskerne i kategorier, er en måde at "sætte tingene i system" på.
I "Danske flasker" er der primært systematiseret ud fra flaskernes anvendelse - eller i hvert fald den anvendelse, som flaskernes navne i de gamle kataloger og prislister lagde op til.
Vi må erkende, at disse navne jo blot var "vejledende" m.h.t. købernes anvendelse af flasker. Kun var der restriktioner, som forbød anvendelse af øl- og mineralvandflasker til andet brug - og de blev først indført i (?)

I "Danske flasker" opdeles i mange kategorier.

I den nye flaskebog, som jeg arbejder på, har jeg forsøgt at forenkle noget ved at slå flere af kategorierne sammen. Det sker ud fra den væsentlige faktor, at en del flasker med firmanavn eller -logo i relief, ikke var afset til ét bestemt produkt, men anvendtes som en slags firma-standardflaske til forskellige varer (eksempelvis til både hedvin, spiritus og likør) - og indholdet kunne så aflæses af etiketten. Da de her nævnte produkter tilligemed generelt set forhandledes af vinhandlere, er forenklingen uden "skadelige bivirkninger"!

At jeg slår rigtig mange af de tidligere kategorier sammen under "kemisk/tekniske produkter", hænger ligeledes sammen med at der er et vist sammenfald, hvad producenter angår. Det var ikke usædvanligt, at de såkaldt "kemiske fabrikker" (som kunne dække over alt fra et vaskehus i en baggård til et reelt fabriksanlæg), fremstillede så forskelligartede varer som lædersværte, rottegift, mavebitter og mineralvand - altså i samme virksomhed!

Mineralvand-flaskerne har jeg dog valgt at give deres egen kategori - ligesom ølflaskerne.

"Stor-flasker" (eller "demijans") og "figurflasker" - har jeg valgt at indarbejde i de øvrige kategorier, idet nogle af dem har haft en klart defineret anvendelse. De øvrige opføres der, hvor jeg finder det mest passende.

Her er den - indtil videre gældende - nye liste over kategorier, som den bliver i den nye flaskebog:

DE FØRSTE DANSKE FLASKER og ANDET EMBALLAGEGLAS

ØL

MINERALVAND

MÆLKEPRODUKTER
 

FØDEVARER og SAFT
 

VIN, HEDVIN, SPIRITUS og LIKØR
 

KEMISK/TEKNISKE PRODUKTER
 

U-IDENTIFICEREDE


I hver kategori opdeles der yderligere sådan:

NEUTRALE flasker - kendt fra kataloger og priskuranter. Kan både være uden og med told-kontrolnummer.

FLASKER MED FIRMANAVN OG/ELLER LOGO I GLASSET - relief, ætset eller sandblæst. Disse kaldes fremover for "firma-flasker".

SPECIAL-DESIGNEDE FLASKER - uden navn, logo eller andre kendetegn i glasset. - Hvis det kan dokumenteres at de var forbeholdt et bestemt firma, kaldes de "neutrale firmaflasker"

FLASKER MED TOLD-KONTROLNUMMER - findes både som "normalflasker" (standardflasker, der betragtes som "neutrale flasker med t-kn")

FLASKER, SOM KENDES MED ETIKET - mange, nogle, få, en enkelt

FLASKER MED GLASVÆRKS-SIGNATUR - navn, initialer eller logo

 

| Svar

Nyeste kommentarer

21.08 | 10:20

TAK! - Det må du meget gerne - og måske også til min facebook-gruppe, Antikflasker.dk

21.08 | 06:50

Kører din side endnu ? jeg har nemlig et spøgsmæl ang. tidsbestemmelse af O. Cederholm "old brandy" flasken. Ved du måske hvornår den er fra ?

19.08 | 15:19

Årstalllll??????????????

06.06 | 18:41

Nogle der kender til tidligere vinhandel:

Waage Pedersen