SIDSTE NYT! - 2013/2

Efter nogle dages pause - og udrejse - afslutter jeg nu præsentationen af flaskerne fra april måneds forside:

Bagest til venstre står en flaske, som ikke har nogen bestemt benævnelse, men som jeg kalder en opbevaringsflaske. Typen ("designet") kendes i mange størrelser og har formentlig været mest anvendt til lagerbeholdning af flydende varer, som solgtes eller anvendtes i mindre portioner. Eksempelvis kunne sådanne flasker indeholde medikamenter, som indgik i apotekers fremstilling af medicin - og blev da opbevaret i laboratoriet eller i material-kammeret. Det kunne også være syre eller andre kemikalier, som blev hældt på mindre flasker, når kunden købte at det hos materialisten. Også vinhandlere brugte sådanne flasker til opbevaring af essenser og farvestoffer til fremstilling af likører m.m. - så "opbevaringsflasker" er en meget dækkende betegnelse.

Til højre for opbevaringsflasken står en arrakflaske. Sådanne er tidligere omtalt på min hjemmeside - bl.a. 20. til 23. februar 2012 på siden, som hedder "SIDSTE NYT! - 2012".

Forrest til venstre en flaske, som jeg ikke kender meget til. Kan være en cognacflaske, men også bare en slags standardflaske, som kunne købes af enhver og bruges til hvad som helst. Etiket-resten, som sidder på, viser at denne flaske har indeholdt noget fra FDB.

Forrest til højre en sifon fra Vejle - med teksten SODAVAND - PETER B. WULFF´s MINERALVAND-FABRIK - VEJLE - GRUNDLAGT 1866 - VEJLE. Den er (som så mange andre sifoner) noget angrebet af glassyge, men absolut bevaringsværdig! Se flere flasker (også fra Peter B. Wulff´s Mineralvand-Fabrik) på "SIDSTE NYT! - 2010 (http://www.antikflasker.dk/26338213) scroll ned til "Nr. 23").

22. april 2013

Flaskerne er (fra venstre) ca. 10, 13 og 12 cm. høje.

Den lille "runde", hvide, som står forrest til højre på månedens forside, er her flankeret af to Riga Balsam-flasker. Men har den måske også selv indeholdt Riga Balsam? Hvis nogen har teorier eller faktisk viden, er jeg meget interesseret i at høre om det.

Riga Balsam har været almindeligt brugt - ikke mindst blandt fiskere og andre af søens folk. Så vidt jeg ved, blev denne urte-bitter drukket ufortyndet, men også som tilsætning til brændevin. Det var ikke mange slurke, der kunne være i disse små flasker, så jeg antager at den livgivende balsam nærmest blev brugt dråbevis.

En ældre dame har fortalt mig, at hendes oldefar "altid havde sin flaske med på havet". Han var fisker i Thorsminde. Damen vidste ikke, hvad han havde i flasken (sikkert brændevin), men det var altid samme flaske, som "passede lige i hans vestelomme".

 

Målt cirka midt på flaskernes korpus er tykkelsen (fra venstre) ca. 2,5 - 1,5 og 2,5 cm. - selvfølgelig målt udvendigt.- Som det ses, har den midterste flaske fået en klat voks at stå i, så læge fotograferingen foregik. Alle tre flasker har knækmærke - og den midterstes er så ujævnt, at den ikke stå uden hjælp.

21. april 2013

Som det ses, er ikke alle disse flasker med på månedens forside-billede, som jeg viste her på siden for et par dage siden. - Forklaring følger!

Længst til venstre på dagens billede står en grønlig flaske, som jeg ikke kender hverken oprindelse af eller anvendelse for. Etiketten er så medtaget, at den end ikke om flasken har været i brug her i landet. - Den havner på hylden, som jeg kalder "de ukendtes" - indtil mysteriet måske bliver løst.

Foran den står to små medicinglas, som har gram-tal (hhv. 10 og 15) og form-numre (hhv. 1554 og 1584) i relief under bunden. Lidt efterforskning kan måske afsløre, hvor de er fremstillet? Flaskerne er hhv. lidt under og lidt over 6,5 cm.

Til højre for dem står et "ovalt Medicinglas . ny Form med Gramtal i Bunden", som de hedder på Kastrup Glasværks "Plan C. Nr. 2." fra ca. år 1900. I dette tilfælde er gramtallet 30 og formnummeret er 966 - hvilket ikke svaret til nummeret på Plan C. Nr. 2., så denne er måske ældre, nyere eller fra et andet glasværk? - Flasken er ca. 8,5 cm. høj.

De øvrige flasker er alle "Pilleglas paa fod", som de hedder på Plan C. Nr. 2.". Dér er de vist i 4 størrelser (10, 15, 30 og 50 gr.). - Grunden til at jeg købte dem alle er, at de var til en god, samlet pris - og så ver der flere forskellige bund-mærkninger. Et enkelt har endda knækmærke efter anhæftning (se evt. min "ORDLISTE", som findes i menuen til venstre på siden). - Pilleglassene er alle nellem ca. 9,5 og 10,5 cm. høje.

 

 

19. april 2013

Glasset fra månedens forside ses her sammen med 4 andre hyalith-flasker fra min samling. - Det høje glas i baggrunden er ca. 27 cm. højt inkl. prop. De to flasker på fløjene (som ikke er indslebet til prop) er hhv. ca. 20 og ca. 20,5 cm. høje. - De to flasker i forgrunden er hhv. ca. 12,5 og ca. 10,5 cm. høje (inkl. prop).

Der blev lavet sort arbejde på danske glasværker! I hvert fald på nogle af dem.

Mogens Schlüter skrev i sin bog, "Danske flasker ...." i 1984:

"Der har også været fremstillet sorte flasker, men kun kendt fra Holmegaards prislister fra 1853-77 og fra Mylenberg 1859, brugt til både medicinflasker, standflasker og pulverglas. Hos begge glasværker også kaldet hyalith. Egentlig sort glas findes i virkeligheden ikke, men man fremstiller en meget mættet farve, som synes sort. Man har for det meste brugt en meget mættet violet farve, farvet med mangan. Sorte medicinflasker synes idag at være meget sjældne. Det er kun lykkedes at finde en enkelt blækflaske på Aalborg Historiske Museum - og en 5-6 små pulverglas på Medicinsk Historisk Museum."

April måneds forside: 11 flasker, som der bliver kigget nærmere på i månedens løb. De blev "plukket" på et marked i sidste måned.
18-04-2013
SÅ ER DEN VED AT VÆRE GAL IGEN!
Min hjemmeside-udbyder meddeler at min side igen er ved at være for lang - og dermed bliver langsom at bruge! ØV! - Jeg må så til at "skrue ned for blusset" i resten af april og derefter dele året op i endnu mindre "bidder" end kvartaler, som jeg ellers havde regnet med,
Jeg satser dog på at kunne nå at præsentere de flasker, som er på månedens forside. - Så må alt andet vente til maj.

17. april 2013

Farina-flasken er ca. 21,5 cm. høj. - Den højeste (hårvand?) er ca. 27 cm. høj. - "VINHUSET" er ca. 22,5 cm. høj. - Medicinglassene er hhv. ca. 14 og ca. 18,5 cm. høje. Den mindste har tallet 100 i relief under bunden (rummer 100 milliliter).

Idag viser jeg de sidste flasker fra gruppebilledet længere nede på denne side.

Bagest til venstre står den største Farina-flaske, jeg har set.
Navnet har flasken fået efter opfinderen af "Eau de Cologne" = "Kølner-vand" - også kaldet "4711". Han hed Johann Maria Farina og havde adresse på Glockengasse no. 4711 i Kölln.
"4711" blev solgt i flasker, som meget lignede disse, som har 2 plane og 2 buede sider. - "4711"- flaskerne havde 5 plane og 1 buet side. Se nedenstående foto.

Flasken til højre for "4711" har efter min bedste overbevisning været anvendt til hårvand (Brillantine?) - måske i en frisør-salon? - Ved nogen noget andet, så kontakt mig venligst!

Længst til højre står en flaske med denne relief-tekst på brystet: VINHUSET P. & H. SVENDBORG. Størrelse og facon indikerer at den har været anvendt til likør - hvilket underbygges af at der på modstående side af teksten er 2 halvcirkler, som tilsammen danner et etikette-felt. Lignende ses ofte på likørflasker, men findes også på cognac-flasker. - Petersen & Hansen grundlagde deres firma i 1890.

Forrest ses 2 "Medicinglas - ny Form", som de kaldes på Kastrup Glasværks "Plan C. Nr. 1." - en planche fra ca. år 1900.

Her ses den store Farina-flaske liggende til højre for de to stående - og længst til højre et lille eksemplar af den mere kendte "4711"-flaske - til sammenligning af faconerne. Det ses nok ikke så tydeligt, men under bunden har den store flaske bogstaverne T C (importøren?) og tallet 113 (form-nummer?) i relief.

16. april 2013

Carlsbad-flasken har teksten CARLSBAD og L.S. i relief under bunden. Hvad L.S. står for, ved jeg ikke. Flaskerne er hhv. ca. 26 cm., ca. 30,5 cm. og ca. 35,5 cm. høje.

Også disse flasker er vist på gruppebilledet d. 13. april.

Fra venstre er det en 3/4 Pot flaske til bitter fra Carlsbad - et meget berømt kursted i det nuværende Tjekkiet (byen hedder nu Karlovy Vary). Bitteren kan købes i flere varianter under navnet Becherovka Carlsbad. - Dernæst en helt neutral genever-flaske og længst til højre en neutral, mørk petroleums-farvet flaske af rhinskvin-typen. Netop denne farve var karakteristisk for vin fra Nähe-dalen. Rhinsk-vin solgtes i samme flasketype, men brune eller rød-brune medens samme type i grøn indeholdt Mosel-vine. Sådan er det vistnok stadig.

Alle 3 flasker kan være importeret - men har været almindeligt brugt her i landet. Genever- og rhinskvin-flasker er blevet fremstillet i stort antal på danske glasværker.

15. april 2013

Flaskerne er hhv. ca. 19 og ca. 23 cm. høje.

Også et par ølflasker er med på gruppebilledet, som du kan se lidt længere nede på siden.

Flasken til venstre har ordet PATENT i relief på brystet. Endnu har ingen kunnet give en helt præcis forklaring på, hvorfor det står på mange flasker af denne type, som brugtes til porter og til malt-øl - men også på andre (udenlandske) flasker. Det lidt usædvanlige ved den viste flaske er, at den har etiketterne i behold (næsten da). Især bagside-etiketten er interessant!

Flasken til højre gør sig bemærket ved at have "3/8" i relief på halsen - og så har den også tekst under bunden!

 

Her ses teksten KASTRUP GLASVÆRK under bunden på flasken til højre. - Samme bund-tekst findes på en øl-flaske med teksten 3/8 POT på brystet.
Og her er så teksten på Export Malt-Extrakt-flaskens bagside-etiket.

14. april 2013

Flaskerne er hhv. ca. 13 og ca. 14 cm. høje -

Flasken til venstre på billedet her er også på gruppebilledet, som jeg viste igår. Her ses den med en lidt større af samme type, som jeg har haft i mange år.

Jeg har ingen forklaring på, hvad de har indeholdt, men formoder at der er tale om udenlandske (engelske?) flasker, som har indeholdt enten gift eller noget duftende - hårvand eller lignende. - Jeg har kendskab til endnu en lignende flaske (grøn, så vudt jeg husker), som befinder sig i en privat dansk samling.

Hvis nogen kender til et eksemplar med etiketten i behold, hører jeg gerne om det!

- og som det ses her, er de faktisk 8-kantede - i hvert fald op til halsen.
13-04-2013
Jeg kom lidt hurtigt ud af døren forleden!
Derfor nåede jeg ikke at skrive målene på de flasker, som blev vist d. 6. april. Det er der rettet op på nu - og så må jeg hel´re komme videre med præsentationen af de flasker, som er vist på gruppebilledet d. 18. februar - og som jeg nu viser igen herunder, så du er fri for at "bladre" om til datoen under "SIDSTE NYT! - 2013/1".
07-04-2013
Igår fik jeg besked fra min hjemmeside-udbyder
om at min side var ved at blive for lang. Det vil medføre at den er langsom - og risiko for at noget af indholdet forsvinder (ligesom det er sket før!).
Derfor har jeg nu opdelt "SIDSTE NYT! - 2013", så der er en "2013/1" og en "2013/2". - Det bliver sikkert nødvendigt med flere opdelinger i løbet af året.

6. april 2013

Den grønne er ca. 25,5 cm. høj. Den brune er ca. 21 cm. høj.

Også de flasker, der vises her idag, er fra samme sted som de øvrige, jeg har vist i april.

Flaskerne på billedet til venstre er whisky-flasker, mage til nogle af dem, som jeg har omtalt tidligere. Se "SIDSTE NYT! - 2011" - d. 8. december. Dér kan du bl.a. læse om modellernes navne og se flere varianter.

Også flaskerne på billedet herunder kommer fra samme sted. Den største har jeg ingen anelse om, hvad har været brugt til. Den søblå har været til levertran. Forrest til venstre står en med relief-tekst fra en parfume-fabrik i Karlsruhe (den er sikkert ikke dansk fremstillet) og til højre for den en, som har været til vin-eddike. 

Flaskernes højder er (fra højeste til laveste): ca. 25 cm., ca. 21,5 cm., ca. 16,5 cm. og ca. 13,5 cm.

5. april 2013

Begge flasker er ca. 21 cm. høje.

Endnu et par flasker fra samme loft, som de øvrige flasker, jeg har vist her i april.

Flasken til venstre har teksten Dr J. G. B. SIEGERT & HIJOS i relief på skulderen og under bunden.Denne flaske er måske importeret (med indhold), men kan også være dansk fremstillet. Den er ikle sjælden - og findes også med den danske relief-tekst: DR. SIEGERTS ANGOSTURA BITTER samt Kastrup Glasværks varemærke (KG i skjold) og told-kontrolnummer 49 (se nedenstående foto).

Flasken til højre kaldes en bocksbeutel (son er det tyske ord for en gedebuks pung), som hentyder til flaskens facon. Det er ualmindeligt at se den i så lys grøn udgave. De er oftest mørk-grønne eller mørk-røde - ofte med påsat hank. Indholdet har været en sød dessertvin, kaldet Steinwein,  fra Franken.

Til højre ses den omtalte flaske med Kastrup Glasværks varemærke og told-kontrolnummer 49. Tallet 24 til venstre for varemærket, betyder at flasken rummer 24. centiliter.
04-04-2013
Artikler på vej, - men vær tålmodige!
Før jul lovede jeg at der er artikler på vej - blandt andet en om patentpropper. - Den er "strandet" i Rigsarkivet, men er bestemt ikke opgivet! - Et andet projekt er en artikel om børnemælk og en om syrevækker, osteløbe og smørfarve. De er heller ikke opgivet, men her er problemet lang ventetid på noget kilde-materiale, som er bestilt på Det Kongelige Bibliotek. Til gengæld har jeg nu alt materiale vedrørende en sodavand-flaske, jeg tidligere har omtalt flere gange. Min plan er at samle alt hvad jeg tidligere har skrevet om den og supplere med de seneste oplysninger, så det bliver en sammenhængende artikel, der i første omgang sendes ud på mit nyhedsbrev. Så kan "nørderne" evt. supplere og stille kritiske spørgsmål, inden artiklen lægges på min hjemmeside.

4. april 2013

Flasken til venstre er ca. 26 cm. høj og har bogstaverne A. D. og ordet DEPOSE i relief under bunden (så den er formentlig importeret). - Flasken til højre er ca. 24 cm. høj.

Også disse flasker har ligget på loftet i mange år sammen med dem, jeg har vist de sidste par dage.

Flasken til venstre er fra firmaet ALEX. DROZ, som jeg d. 30. juni 2012 også har vist flasker fra (se "SIDSTE NYT! - 2012). Flasken til højre er helt neutral. Den kendes med etiket for "Antiller Portvin" fra firmaet J. C. Teilmann & Co. - men også (dog i brun udgave) til "Old Oporto Wine - portvin fra samme firma.

03-04-2013
De sidste par dage har været rigtig gode!
Dels går det stadig fremad med helbredet og desuden er min samling blevet tilført nogle spændende flasker, som jeg glæder mig til at vise på næste måneds forside. - Idag har jeg fået besked fra min hjemmeside-udbyder om at jeg kan udsende nyhedsbrev til dem, som tilmelder sig. - Nyhedsbrevet henvender sig især til "flaske-nørder", som på den måde vil blive orienteret, når der sker noget særligt på flaske-området - og får direkte besked, når jeg har lagt nyheder på min hjemmeside. Alle kan tilmelde sig ved at give mig en kort besked via "SERIØS KONTAKT!", som findes nederst i menuen til venstre på denne side.

3. april 2013

Flaskernes højder (fra venstre mod højre): 23,5 - 20,5 - 8,5 - 21,5 og 26 cm. (Alle mål er cirka-mål).

Flere flasker fra sidste måneds forside-billede (se billedet d. 18 februar på denne side).

Det eneste disse flasker har til fælles er, at de har tilbragt rigtig mange år sammen på et loft langt ude på landet. Nå ja, - og så er de to længst til højre begge til hedvin (hhv. portvin / sherry og madeira).
Flasken længst til venstre er af arrak-typen, som også anvendtes til likører - og andet.
Nummer to fra venstre blev fremstillet til vin-eddike. Der står ligefrem VINAIGRE DE MAILLE på den.
Flasken i midten er en medicinflaske med relief-teksten 30 B & T under bunden. Altså en flaske, der blev fremstillet til medicinal-firmaet Blauenfelt & Tvede og som rummede 30 milliliter.

2. april 2013

Flasken til venstre er kun ca 6,5 cm. høj og af ukendt oprindelse. Formentlig brugt til "duftevand". Det stærkt "hamrede" glas til højre er ca. 7 cm. højt og har sandsynligvis indeholdt pomade af en slags. Det har været anhæftet.

ENDELIG er jeg blevet rask (sådan da)! - Ihvertfald så rask, at jeg nu kan gøre alvor af at præsentere de flasker, som er vist på gruppe-billedet d. 18. februar.

Flasken til venstre er kun ca 6,5 cm. høj og af ukendt oprindelse. Formentlig brugt til "duftevand". Det stærkt "hamrede" glas til højre er ca. 7 cm. højt og har sandsynligvis indeholdt pomade af en slags. Det har været anhæftet, - derfor har det et såkaldt knækmærke under bunden.

Aase Lassen 16.11.2014 19:43

Hej ,ja det er utroligt spændende med gamle flasker, jeg samler selv på dem fordi de er fra en tid der er forbi

| Svar

Nyeste kommentarer

21.08 | 10:20

TAK! - Det må du meget gerne - og måske også til min facebook-gruppe, Antikflasker.dk

21.08 | 06:50

Kører din side endnu ? jeg har nemlig et spøgsmæl ang. tidsbestemmelse af O. Cederholm "old brandy" flasken. Ved du måske hvornår den er fra ?

19.08 | 15:19

Årstalllll??????????????

06.06 | 18:41

Nogle der kender til tidligere vinhandel:

Waage Pedersen