SIDSTE NYT! - 2014/1

31. juli 2014

Flasken har ovalt tværsnit og måler ca. 15,5 cm. i højden.

Idag viser jeg de to sidste flasker fra det aktuelle forside-billede.

Her er det en forholdsvis lille flaske af den type, som kaldes bocksbeutel (gedebukke-pung), der blev brugt til dessertvinen Steinwein, som blev fremstillet i Franken.
Denne flaske er dekoreret (eller skamferet - alt efter temperament) med en tinbesætning, sådan som det så ofte blev gjort med denne og nogle få andre flasketyper i ca. den første fjerdedel af 1900-tallet, - men først når flasken var blevet tømt for sit oprindelige indhold. Derefter blev den så anvendt som hedvins- eller likør-karaffel.
Denne har været anvendt som gave (der står "Fra Tage" indgraveret i proppen) - måske med nyt indhold?

Hidtil ukendt flaske fra Fortuna, Hobro:

Flasken er ca. 29 cm. høj (rummer ca. 3/4 liter).

FORTUNA - HOBRO
GESETZL. GESCHÜTZ
GRUNDLAGT
1780
DANMARK

 

C.F.MERKER BERLIN S.14

Sådan står der på den mest spændende flaske, som er flyttet ind i min samling indenfor de seneste par måneder.
Flasken er fundet på den nordfrisiske ø, Föhr, og en af mine tyske samler-kollegaer overtalte ejeren til at lade den flytte til Danmark.

Kombinationen af tysk og dansk tekst på flasker, er set før, - men kun på øl- og mineralvandsflasker fra grænseområdet, - mig bekendt ikke på akvavit-flasker. Og det er netop, hvad denne flaske er!
Brændevins-brænderiet Fortuna i Hobro kan du læse meget om i ”Spritten – Historien om spritfabrikken i Hobro – 1780 - 1978”, Husets Forlag/d.d.a. -  (ISBN 87-87582-55-4). Den findes (eller kan skaffes) på det lokale bibliotek.

"Gesetz. Geschützt" betyder "lovbeskyttet" - altså en form for registreret varemærke."C.F.MERKER" må være den berlinske importør, som havde til huse i postdistrikt S.14 (?). Det er endnu ikke lykkedes mig at finde frem til yderligere oplysninger, - hverken i Danmark eller i Tyskland, - men jeg forsøger stadig! Jeg leder især efter oplysninger om Fortunas eksport- virksomhed.

Beskrivelse

30. juli 2014

Flasken er ca. 13,5 cm. høj og har ovalt tværsnit.

Idag kommer der igen en række flasker fra det aktuelle forside-billede. Fælles for dem er, at jeg har fundet dem i Sverige.

Her først en med relief-teksten: KGL. MILIT. &VAISENHUUS APOTHEK under en kongekrone.

På denne side: http://vaisenhus-apotek.dk/historie.html kan du læse lidt om apotekets historie. Flasken er fra sidst i 1800-tallet - og, som der står i apotekets 175-års jubilæumsskrift fra 1902: "Vaisenhusapoteket var paa denne Tid det største i Danmark. Det beskæftigede 11 Kandidater, 4 Disciple, 4 Karle og 4 Afvejningsjomfruer."

O. CEDERHOLM, København

Flasken er ca. 19 cm. høj.

En flad, let buet flaske - den er "som skræddersyet til en jakke- eller frakke-inderlomme"!
Ordene "EAU DE VIE VIELLE" og "OLD BRANDY" står på etiketten. Det er henholdsvis fransk og engelsk og betyder GAMMEL BRÆNDEVIN - og der er formentlig tale om fransk brændevin, som her i landet også kaldes Cognac. Jeg kan lige forestille mig kusken på agestolen en kold vinterdag - med sådan en flaske til at varme sig på.

FLYTANDE SMÖRFÄRG = flydende smørfarve

Flaskerne er ca. 12,5 cm. høje.

Flasken til venstre har jeg tidligere vist på min hjemmeside. Nu har den fået sig en makker, - med en hel etiket. Flasken synes umiddelbart ældre, men etiketten yngre - og sådan kan det også sagtens være, da flaskerne jo ofte blev genbrugt, måske mange gange.
Flasken til højre er endnu ikke rengjort. Den har iøvrigt også en bagside-etiket, som fortæller, at flasken er solgt fra "Depot för Norra och mellersta Sverige hos AKEXIS WAHLSTRÖM i Stockholm. - Det har nok være lige i nærheden af år 1900.

AGFA-flasker

Den lille flaske er ca. 7 cm. høj og har gram-tallet 20 i relief på bundens underside.

Den mindste at disse tre flasker er med på det aktuelle forside-billede, hvor den står med "AGFA-siden" fremad. Her er den sammen med to større, som også har AGFAs logo i relief på korpus. De større har jeg tidligere vist på min hjemmeside og efterlyst oplysninger om indhold.

Jeg har fået en enkelt henvendelse, som jeg gengiver her, når jeg har fundet den.

Etiketten på den lille flaske siger METOL - og vil du vede, hvad det er, så klik HER

Flaskerne er med største sandsynlighed fremstillet i Tyskland, - men markedsført her i landet i 1920-erne, hvor der findes annoncer i ugeblade.

SENESTE NYT:

28-07-2014
Så har der igen været en L A N G pause på min hjemmeside.
Beklager meget! Sådan kan det gå, når noget vigtigere tager al min tid. Nu må jeg hel´re blive færdig med at beskrive flaskerne på forside-billedet:

28. juli 2014

Flaskerne er stort set lige høje, - omkring 29 - 29,5 cm. og kan indeholde ca. 3/4 liter. De er begge beregnet til en såkaldt svingprop, som ses på flasken til højre.

Flasken til venstre er med på det aktuelle forside-billede og vises her sammen med en "kollega".
P. Petersens bryggeri blev grundlagt i 1853, da Sønderborg var dansk. i 1864 blev Sønderborg tysk og bryggeriet kom til at hedde EXPORT BRAUEREI SONDERBURG, som der står på flasken. Desuden står der UNVERKAUFLICH - hvilket betyder at flasken tilhører bryggeriet.

I 1920 blev Sønderborg igen dansk, og på flaskerne står der fra den tid EKSPORTBRYGGERIET SØNDERBORG, - hvilket ses på flasken til højre.

Bryggeriet nedlagdes i 1954.

En ikke-Heering-flaske:

Dette er P. F. Heerings våbenskjold. Bemærk fisken - en sild (som hedder en Herring på engelsk) øverst på skjoldet, - lige under strudsefjeren.

I årevis har jeg betragtet flasken, som vises ca. midt i det aktuelle forside-billede, som værende en mundblæst forgænger til den maskinblæste flaske, som blev anvendt til "Christianshavner Aquavit" fra firmaet P. F. Heering i perioden 1974 - 1982. - I danske private samlinger har jeg set 2 foruden den, jeg nu selv har fundet hos en samler i Tyskland.

Dog har jeg været noget tvivlende m.h.t. om det virkelig er en Heering-flaske, og min tvivl har jeg nu fået bekræftet, da det i beskrivelsen af Christianshavner-flasken i "Danske flasker ..." (fig. 409) fremgår, at relief-seglet på flasken har firmaet P. F. Heerings våben som motiv. - Jeg har netop fundet en sådan flaske på mit lager af maskinblæste - og vil da sige, at det er en noget forsimplet udgave af firmaets våben, der er i seglet på Christianshavner Aquavit-flasken (se evt.flasken i Holmegaards prøvesamling: http://www.museum-online.dk/proevesamlingen/genst_data.asp?Nr=02204X00006169.

Det er muligvis ikke helt tydeligt på billedet, men i selve skjoldet på flasken, som jeg fandt i Tyskland, er der en fisk, - hvilket nok kan bringe tankerne hen på Heering. Hvor strudsefjerene er på Heerings våben, er her tre blomster eller lignende og (måske det vigtigste): de tre bogstaver, P, F og H mangler. - Måske har det netop været hensigten, at lukrere på Heerings kendte varemærke og hans berømte produkter - altså en slags pirat-kopi? - Indholdet har sikkert været et eller andet i vin-/spiritus-kategorien, men kan altså ikke henføres til P. F. Heerings produkter. - Det kunne være spændende at høre om et eksemplar med etiket!

Og endnu en flaske fra det aktuelle forside-billede:

Flasken har rektangulært tværsnit med afrundede hjørner og måler ca. 11 cm. i højden.

En lille (og ved første øjekast u-interessant) flaske.

Som det ses, står der MATADOR i relief på flaskens bund. Fabrikken Matador blev i 1912 etableret på Italiensvej 19, 21 og 23 i København S. (Amager) og fremstillede kemisk-tekniske produkter. En af fabrikkens store artikler var etiketteringslim, som blev solgt til bl.a. bryggerier og mineralvandsfabrikker i både ind- og udland. - Fabrikken blev i 1924 solgt til ingeniør August Fuchs, som i 1924 også erhvervede Jettadam Fabrikker. - 2-tallet, som også står i relief på bunden, er formentlig et formnummer eller en størrelses-angivelse.

6. juni 2014

Flaskerne er hhv. ca. 22,5 og ca. 26,5 cm. høje.

Forside-billedets P. F. HEERING-flaske i hel-størrelse (3/4 Pot) ses her sammen med en halv-størrelse (3/8 Pot), som har en farve, der er mere "rigtig" ("kirsebærfarvet", som Peter F. Heering ville have dem!). Læg mærke til mundstykkerne, som har den profilering, der brugtes fra omkring 1880 og indtil det blev afløst af et "fladt" (ikke-svulstigt) mund- stykke - formentlig lige omkring år 1900.

Jeg havde i forvejen et par af denne type i min samling, så den står nu på min "bytte-hylde".

Så blev det juni. Her kommer juni (og juli) måneds forside-billede:

Forsidebilledet viser de flasker, som er tilgået min samling i tiden, der er gået siden min sidste opdatering af hjemmesiden.
Denne gang er det ikke de store mængder, men til gengæld nogle interessante flasker iblandt. De vil blive vist og omtalt nærmere i løbet af den kommende måned - eller to.

24-04-2014
BEKLAGER MEGET!!!
I knapt 2 måneder har jeg ikke bragt nyt på min hjemmeside. Det skyldes bl.a. sygdom og dødsfald i nærmeste familie - og en masse andet, dog IKKE mangel på interesse!
I løbet af få dage skulle jeg gerne være klar til at fortsætte med at bringe nyheder (selvom der jo ikke er sket meget på flaske-fronten i den forløbne tid).

28. februar 2014

FLASKEN ER CA. 19,5 CM. HØJ.

Den sidste flaske fra februars forside-billede kommer her. Den blev sidste år købt i en genbrugs-butik i Sakskøbing, sammen med flere andre flasker. - En venlig læser af min hjemmeside sendte billeder til mig og jeg må tilstå, at det over- raskede mig at se denne flaske med teksten SODA.

Nogle vil nok mene, at flaskens form er "typisk dansk" - og det er den da også. At samme form er lige så "typisk" i mange andre lande, giver dog anledning til tvivl om dens oprindelse. Ordet "soda" har nok været mere brugt som betegnelse for de kunstigt fremstillede mineralvande i Sverige og i engelsk-sprogede lande.

Flasken indgår nu i min samling - og det er da mit håb, at jeg en dag finder dokumentation for at den kan være dansk fremstillet eller i det mindste har været markedsført her i landet.

 

SOM DET SES, HAR FLASKEN STOR LIGHED MED BL.A. DE DANSKE MINERALVANDS-FLASKER, SOM DEN HER ER IBLANDT.

27. februar 2014

Også disse flasker er fra februars forside-billede. Det viser tre flasker fra Fyn. De to første fra venstre er fra firmaet PETERSEN & HANSEN, Vinhuset i Svendborg, mens den tredie er fra bryggeriet Carlsminde i Nyborg. - Flasken længst til venstre er af den type,som jeg kalder "pragt-flaske med firma". Den har formentlig været brugt til flere af firmaets produkter. - Den midterste er en typisk punsch-flaske med påsat segl, hvori firma-navnet er stemplet. - Den sidste er af den slanke mine- ralvands-type med patentprop.

26. februar 2014

SÅDANNE FLASKER MED ETIKETTER KAN GIVE OPLYSNINGER OM FLASKERNES ANVENDELSE, OG BØR DERFOR BEVARES - OGSÅ SELVOM ETIKETTERNE IKKE ER KOMPLETTE. - DISSE FLASKER ER HHV. ca. 32 cm. og ca. 29 cm.

Dagens billede viser to af den type flasker, som jeg kalder pragtflasker.
Flasken til venstre kendes udeluk- kende uden tekst i glasset; - men til gengæld kendes to eksemplarer med etiketter fra vinhandler-firmaet PETERSEN & Co., Svendborg. Den, som vises her, har været til "RUM" (gammel stavemåde for rom) og den anden til Cognac. Desuden findes en med en Rom-etiket fra ukendt firma. De kan ses på den side, som hedder "SIDSTE NYT! - 2011" - d. 18. juli.

Flasken til højre har relief-tekst i glasset: "HORNBECHs FINE ORIGINALE ROM". Den er fra firmaet "Johan & Axel Hornbech, Hadsund.

25. februar 2014

FLASKERNES HØJDER (fra venstre): Ca. 22 cm., ca. 20 cm. og ca. 17,5 cm. - uden prop.

Også disse mineralvands-flasker kommer fra Sønderjylland. Indtil genforeningen i 1920 var teksten på flaskerne skrevet på tysk - og deres rum-indhold var 25 centiliter. Efter 1920 blev teksten på dansk og rum- indholdet blev i de fleste tilfælde ændret til det gængse i Danmark, nemlig 30 centiliter.

Flasken længst til venstre er fra "BRYGGERIET "HANSBORG" HADERSLEV, som der står med relief-tekst. Den midterste har relief-teksten JÓRGENSEN SÓNDERBORG og længst til højre en 1/4-liters med den tyske tekst EXPORTBRAUEREI P. PETERSEN SONDERBURG - UNVERKÄUFLICH.

23. februar 2014

Flaskernes mål vil komme her snarest muligt. Flaskerne er ved at blive grundigt rengjort.

Idag viser jeg nogle flere sønder- jyske ølflasker fra før og efter gen- foreningen i 1920. Denne gang er de alle med den bedst kendt type af patentpropper - det oprindeligt tyske patent, som i Danmark blev patent-godkendt som patent nr. 1100 i 1896 efter at Fried. Siemens fra Dresden i Tyskland have haft enerets-bevilling i Danmark siden 1892.

Flaskerne her er fra TONDERISCHE VICTORIA BRAUEREI (Victoria-bryggeriet i Tønder), længst til venstre - og derefter fra S. C. FUGLSANG, HADERSLEBEN (Haderslev).
De to sidste er begge fra Bryggeriet Hansborg i Haderslev. Relief-teksten på dem er hhv.: BRYGGERIET HANSBORG - E. G. m. b. H. - LADEGAARD I og BRYGGERIET HANSBORG HADERSLEV (denne flaske er maskin-fremstillet). Senere på året vil der komme en længere artikel om Bryggeriet Hansborg. Artiklen er for tiden ved at blive skrevet ud fra forskning af nogle gamle skrifter.

De viste flasker var i forvejen repræsenteret i min samling, - men de var en del af et samlet køb (og det er altid godt at have noget at bytte med!).

 

Flasken fra TONDERISCHE VICTORIA BRAUEREI er meget dekorativ - og flaskens relief-motiv er tillige trykt på porcelæns-proppen.

22. februar 2014

Flaskerne højder er (fra venstre) ca. 23,5 cm, ca. 24 cm, ca. 25 cm. og ca. 24 cm.

Endnu mangler jeg at præsentere nogle få små-flasker fra decembers forside-billede. Det er der en grund til, - nemlig at jeg stadig mangler nogle oplysninger om dem. Jeg vender tilbage til dem på et senere tidspunkt - og begynder nu at vise nogle af de flasker, som er på det aktuelle forside-billede.

Idag er det fire forskellige flasker fra bryggeriet P. Petersen i Sonderburg / Sønderborg.

Længst til venstre er det en flaske beregnet til korkprop. Den har denne relief-tekst på brystet: "SONDERBURGER EXPORT-BRAUEREI" omkring "P. PETERSEN" med et Johannes-kors over. Nederst på flasken står "UNVERKÄUFLICH", som betyder, at flasken ikke må sælges (tilhører bryggeriet). - De to næste fra venstre har begge en såkaldt svingprop og på brystet teksten: "EXPORTBRAUEREI P. PETERSEN SONDERBURG". Nederst på flaskerne står: "UNVERKÄUFLICH" (på den grønne står det under den øvrige tekst - på den brune står det på modstående side). - Den sidste flaske er med dansk tekst - og dermed fra efter genforeningen i 1920. På brystet står der: "EKSPORT-BRYGGERI P. P. SÖNDERBORG.

Om bryggeriet ved jeg kun, at det blev grundlagt af Peter Petersen i begyndelsen af 1850´erne.

Udover de her viste flasker, har bryggeriet også anvendt ølflasker - både grønne og brune - med den mere almindelige patentprop.

 

14. februar 2014

FLASKEN LÆNGST TIL VENSTRE HAR OVALT TVÆRSNIT, - DE ØVRIGE ER CIRKULÆRE. - HØJDERNE VARIERER MELLEM CA. 7 OG CA. 8,5 CM. - TEKSTEN ER PÅ DE 3 FLASKER "PARFUMERIE ARNICIN KØBENHAVN" (på den ene - nr. 2 fra højre - dog "KØPENHAVN"), PÅ DEN FJERDE - nr. 2 fra venstre - "ARNICIN KØBENHAVN".

ARNISAN er navnet på det produkt (eller de produkter), som har været i disse flasker.
Flasken længst til højre er med på forside-billedet fra december, som kan ses længere nede på denne side.
Arnisan indeholder arnicin, som er det virksomme stof i planten, som kaldes guldblomme eller volverlej og som har det latinske navn Arnica.

Arnisan findes stadig - nu på tube - og er bl.a. rigtig effektivt mod de sprækker i fingrene, som er ret udbredte her i vintertiden.
Firmaet Tønnesen, som har rettighederne til Arnisan, havde indtil for ganske nylig lidt om produktet og dets historie på sin hjemmeside (LINK):

Historien om Arnisan® Glycerin:
I 1890 opfandt fru Sonne-Hansen en creme, som skulle være god mod: "Ru rød uren og skør hud, filipenser, udslæt etc. Tørrer hurtigt ind i huden. Fedter ikke. Fineste parfume".
Opfindelsen fandt sted i kælderen i en villa på Vordroffsvej 40 i København, hvor Fruen samtidig havde sin bopæl.
Cremen blev navngivet ARNISAN, og Fruen blev hurtigt kaldt Tante Arnisan!
I 1917 blev Arnisan® registreret som varemærke. Fabrikken blev navngivet "Arnicin" og hun har sandsynligvis haft en kompagnon ved navn Mørup-Petersen.”

Oplysningerne stammer fra den foregående indehaver af rettighederne.

I KRAK: "Danmarks ældste Forretninger" fra 1950 står der sådan om firmaet Arnisan Co.: ”fabrikation af kosmetiske artikler. Grundl. i 1904 af cand. pharm. A. Mørup-Petersen (f. 1873, d. 1941) og J. Sonne Hansen (d. 1918). Efter førstnævntes død overtaget af dennes enke, fru Marie Mørup-Petersen.” (Kilde: KRAK, ”Danmarks ældste forretninger”, 1950).

Der hersker således nogen tvivl om firmaets historie. Det er dog en kends- gerning, at der har været fremstillet flere produkter på fabrikken. Hvilke produkter, står indtil videre hen i det uvisse. I 1904 udgav firmaet en 12 siders pjece med titlen "Arnicin-Cosmetik : alm. Skønhedspleje" - så mon ikke de viste flasker har været anvendt til noget "duftevand" af en slags?

 

Overskrift

MED TIDS-TYPISK SANS FOR PROPORTIONS-FORVRÆNGNING, VISES HER ET MÆRKAT, SOM LADER OS TRO AT HELE BYGNINGEN VAR ARNICIN-FABRIK. I VIRKELIGHEDEN VAR DET FORMENTLIG KUN NOGLE FÅ LOKALER I BYGNINGEN?

4. februar 2014

KLIK PÅ BILLEDET, SÅ BLIVER DET STØRRE! - FLASKERNES HØJDER ER CA. 8, 8 OG 11,5 CM.

Endnu en flaske fra decembers forside-billede. Den har teksten V. SPIES KJØBENHAVN i relief på korpus - og er her (længst til højre) i selskab med to fra samme firma.

Det er ikke mange oplysninger, jeg har om fabrikant Vilhelm Lorenz Spies og hans kemiske fabrik.

Spies er født i 1852 og døde i 1920. Noget tyder på, at han har haft virksomheden sammen med en kompagnon, da firmaet C. M. Rasmussen & Spies findes som en Kemisk Fabrik med adresse på Kjøbmagergade 47 i Handels-kalenderen 1891-93 og har fået et varemærke registreret i 1898.
Firmaet findes ikke i Handels-kalenderen for 1887-88 - så det er formentlig oprettet ca. 1890. - I 1903 er et varemærke anmeldt af Vilhelm Lorenz Spies, hvilket kan tyde på, at han på det tidspunkt er blevet ene-ejer af firmaet.

3. februar 2014

FLASKERNES HØJDER VARIERER MELLEM CA. 16,5 OG CA. 18,5 CM. - TIL GENGÆLD ER MUNDSTYKKERNES UDFORMNING ENS.

Inden jeg begynder at præsentere februars forside-flasker, vil jeg indhente det forsømte fra december og januar.

Her en flaske fra december-billedet, som kan ses nederst på denne side. Der er her i selskab med et væld af andre kulør-flasker af samme type, men - som det ses - i mange forskellige kulører. Det er nu ikke derfor, de hedder kulør-flasker. Det er på grund af det indhold, som de hovedsaligt er blevet anvendt til (se etiketterne på de flasker, som står i centrum).

DET AKTUELLE FORSIDE-BILLEDE, DER VISER EN DEL AF DE FLASKER, SOM I DEN SENESTE TID ER TILGÅET MIN SAMLING. OM ALT GÅR VEL, BLIVER DE BESKREVET HER PÅ SIDEN I LØBET AF FEBRUAR.
FORSIDE-BILLEDET FRA DECEMBER. DE FLESTE AF FLASKERNE ER OMTALT I DECEMBER - OG DE RESTERENDE BLIVER VIST OG OMTALT I DE KOMMENDE DAGE.

3. januar 2014

FLASKEN HAR TIDLIGERE VÆRET VIST OG OMTALTPÅ MIN HJEMMESIDE. - DENS UNDERLAG ER FREMSTILLET PÅ FAJANCE-FABRIKKEN ALUMINIA. URSKIVEN UNDER FLASKEN MÅ JEG TAGE ANSVARET FOR.DEN ER TRYKT PÅ PAPIR, KLIPPET UD OG ANBRAGT I DAGENS ANLEDNING D. 31. DECEMBER.

Ja, - GLÆDELIGT NYTÅR!

Dette billede ville jeg have bragt nytårs-aften, lidt før års-skiftet. Sådan blev det ikke! - Allerede tidligt på aftenen måtte jeg melde pas. Ikke på grund af for meget mad eller drikke, men jeg var blevert ramt af dufte, som jeg ikke kunne tåle og havde det bestemt ikke godt.

Nu har hoste-anfald og utilpasheden lagt sig. Til gengæld er mit foto-udstyr "gået ned" og kan tidligst repareres på tirsdag. Derfor kommer der ikke flere billeder på min hjemmeside før engang i løbet af næste uge.

De flasker, jeg ikke nåede at vise i december, vil blive vist her på januar-siden.

 

Jesper Laursen 21.08.2022 06:50

Kører din side endnu ? jeg har nemlig et spøgsmæl ang. tidsbestemmelse af O. Cederholm "old brandy" flasken. Ved du måske hvornår den er fra ?

| Svar

Nyeste kommentarer

21.08 | 10:20

TAK! - Det må du meget gerne - og måske også til min facebook-gruppe, Antikflasker.dk

21.08 | 06:50

Kører din side endnu ? jeg har nemlig et spøgsmæl ang. tidsbestemmelse af O. Cederholm "old brandy" flasken. Ved du måske hvornår den er fra ?

19.08 | 15:19

Årstalllll??????????????

06.06 | 18:41

Nogle der kender til tidligere vinhandel:

Waage Pedersen