SIDSTE NYT! - 2013/4

30. juni 2013

Flasken til venstre er knapt 32 cm. høj. Den anden er ca.29 cm. høj og har en bund-mærkning, som viser at den ikke er fremstillet her i landet.

Flasken til venstre på billedet er en genganger fra juni måneds forside. Den ses her sammen med en maskin-fremstillet flaske, som har haft samme type indhold. Cerise er et fransk ord, som betyder kirsebær / kirsebær-rød. Etiketten på den maskin-fremstillede flaske viser da også at der er tale om "DANSK KIRSEBÆRVIN". Begge flasker har rester af toldbanderole med teksten "Dansk frugtvin afgift-klasse 3". Navneordene er stavet med lille begyndelses-bogstav, så flaskerne har altså været i brug efter retskriv-nings-reformen i 1948. Den mund- blæste er sikkert fremstillet før. - Den maskin-fremstillede muligvis også.

Dansk frugtvin har især været en populær drik, når der ikke var andet at få. Det har særligt været i årene under og efter krige. I samme perioder har det også været nødvendigt at genbruge flasker på grund af råstof-mangel til fremstilling af nye. Og "alt" kunne bruges! Selv til samme indhold fra samme firma kunne flasketypen variere.

Tilbage til de flasker, som ses på billedet: Den mundblæste kan sagtens være fremstillet til firmaet August Gerner, som yndede sådanne lidt specielle flasker. Men den kan også være købt hos en af den tids flaskehandlere og være af udenlandsk oprindelse. - Flasken til højre er en typisk, traditionel hedvinsflaske af den type, som oftest brugtes til portvin og som også findes i mundblæst udgave.

29. juli 2013

De to neutrale flasker længst til venstre er begge ca. 27. cm. høje. - De to næste er hhv. ca. 16 og ca. 26,5 cm. høje. - Næste flaske fra venstre (som står lidt for sig selv) er fra firmaet Waldemar Petersen, Kjöbenhavn, som der står på den. Den er ca. 27 cm. høj. - De tre sidste er alle fra firmaet J. J. Jacobsen (Faaborg) og har J. J. J. stående i relief på brystet. Højderne på dem er ca. 27, ca. 22 og ca. 26 cm.

LA PRUNELLE er navnet på den blomme-likør, som ihvertfald 6 af de 8 flasker, som ses på billedet her, har indeholdt. - Formentlig dem alle.
To af flaskerne kan også ses på juni måneds forsidebillede. nemlig den mindste og den, der står længst til højre.

De to længst til venstre er helt neutrale og de øvrige har alle det til fælles, at de har et cirkulært etekette-felt, som er åbent foroven, i relief på brystet. Nogle af dem har desuden firmanavn på modstående side.

Der kendes kun ganske få af disse flasker med etiketten i behold. Drikken var populær i 1900-tallets første halvdel, hvor den kendes fra vinhandleres prislister samt fra det jubilæumsskrift, som firmaet J. D. Beauvais udgav i 1913 (se omtalen af Liqueur Regis herunder).

Mange vinhandlere fremstillede selv likører og benyttede neutrale flasker, som blev udstyret med firmaets etiketter.

28. juni 2013

Dagens flaske er ca. 19 cm. høj. - Som det ses, er flere af flaskerne blevet udstyret med en tin- besætning. Det er sket på et senere tidspunkt, så flasken kunne bruges som likør-karaffel.

Her er endnu en flaske fra månedens forside-billede, som også kan ses næsten nederst på denne side.

Det er flasken længst til venstre, som her vises sammen med en broget flok af "søskende". Indholdet har været en likør med navnet Liqueur Regis fra firmaet J. D. BEAUVAIS, som i nutiden nok er bedst kendt for konserves og - ikke mindst - ketchup.

"Liqueur Regis" betyder Kongens Likør - og kongen, der tænkes på, er Christian 4., som regerede fra 1588 - 1648. - Flasken har da også en udformning, som leder tanken hen på den tid, - men er fra 1900-tallets første fjerdedel. Den er ihvertfald vist i et jubilæumsskrift fra 1913 - og blandt andet derfra ved jeg at Christian 4.´s monogram pryder den flotte etiket, som på billedet herunder ses på en ukendt kunstners maleri.

Læs evt. mere på denne side: KLIK og scroll ned til datoen 31. marts.

26. juni 2013

De to mindste flaskers højder er ca. 4,5 cm. og den størstes ca. 5 cm. - De er alle fundet i jorden.

Tre små-flasker, som er vist på juni måneds forside-billede. Dén slags flasker bliver traditionelt opfattet som "apoteker-flasker" og der er da heller ingen tvivl om at sådanne flasker har været anvendt af apoteker. Men ikke kun til medicin! Apotekerne handlede også i gamle dage med andet end helbredende medikamenter - bl.a. parfumer og essenser - og det er netop sådanne varer, der også kan have været i disse små-flasker.


Der er ikke mange, som interesserer sig for sådanne flasker, selvom der er meget stor variation i deres udformninger - og der findes masser af dem! De kommer ofte frem, når der bliver gravet i jorden - og mange af dem er stadig hele, da deres ringe størrelse gør, at de tit undgår at blive ramt af diverse haveredskaber.

26-06-2013
Artikel om patentprop-flasker
Allerede før jul (2012) lovede jeg at jeg ville skrive en artikel om patentprop-flasker og at den forventedes at blive færdig efter jul. - Den sidste del har jeg holdt - og nu er der endelig sket noget i sagen, så jeg kan komme lidt videre med artiklen.
Der er lang ekspeditionstid vedrørende fremskaffelse af kildematerialet - og nogle vigtige oplysninger vedr. patent nr. 1100 var i så dårlig stand, at jeg måtte bruge en del tid på at rekonstruere dokumentet. - I dag har jeg fået oplysning om at jeg kan forvente at modtage kildemateriale om et par andre patenter i løbet af august. Så FAT MOD (tålmod)!
Også nogle oplysninger om børnemælk (som jeg også arbejder på en artikel om) lader vente på sig. Men "den, der venter på noget godt, venter aldrig for længe", siger et gammelt ordsprog.

21. juni 2013

Seglet til venstre er det som sidder på flasken længst til venstre på gårsdagens billede.

Måske var det lidt kryptisk formuleret, dét jeg skrev om Fuglsang-flaskernes alder igår? - Essensen er, at ingen af flaskerne er så gamle at de har oplevet at være danske. Firmaet blev først oprettet i 1865 - altså efter at Haderslev var blevet tysk, da Danmark tabte krigen i 1864. Firmaet blev først dansk ved genforeningen i 1920.

Håber at det nu er klart nok og benytter lejligheden til at vise de to segl på de flasker, som må være de ældste af de seks, jeg viste igår.

Skulle nogen undre sig over, hvorfor sådanne tyske flasker i det hele taget optræder på min hjemmeside (og i min samling), så henviser jeg til min definition på begrebet danske flasker, som findes ca. halvvejs nede på forsiden.

20. juni 2013

Vil du vide mere om disse flasker - eller nogle af de andre, jeg har omtalt, så kontakt mig via "SERIØS KONTAKT", som du finder i menuen ude til venstre på siden.

Her fortsætter jeg præsentationen af flaskerne på månedens forside-foto:

Idag er det en ølflaske fra bryggeriet S. C. FUGLSANG - HADERSLEBEN, som der står på flasken. Den er her vist sammen med nogle andre fra samme firma - alle forskellige. Forside-flasken står som nr. 4 fra venstre - og det bemærkelses-værdige ved den er mundstykket, som populært kan kaldes et champignon-mundstykke.

De to flasker længst til venstre har begge et påsat segl med indskriften S. C. F. H. og de øvrige alle hele firmanavnet, S. C. Fuglsang Hadersleben). Ingen af flaskerne er så gamle, at de var danske før Tyskland vandt krigen i 1864 - for firmaet blev først grundlagt af Søren Christian Fuglsang i 1865.

 

17. juni 2013

For lige at bryde rækken af flasker, som er vist på månedens forside, så er her et par jordfund fra København.De har nu fået varigt ophold hos mig.

Som det ses, har de begge "været med i krigen" - ja, faktisk ville de kunne fortælle om indtil flere krige, hvis de altså kunne tale!

Den tidligere ejer har fortalt, at de er fundet ved udgravninger på Regensen (se HER). - Det vil jeg forsøge at få bekræftet.

Flasken til venstre har stor lighed med den, jeg har vist tidligere (se "SIDSTE NYT! - 2012" d. 9. september) og den, der kan ses øverst til venstre på side 14 i "Danske flasker ...". Den oprindeligt fire-sidede flaske, som nu kun har ca. to og en halv side tilbage, har jeg ingen referencer til, men skønnes at være samtidig med den anden - altså fra omkring midten af 1700-tallet. 

16. juni 2013

Glasset, som her ligger ned, måler ca. 15 cm. i højden (inkl. prop), når det står op. - Den seks-sidede flaske er ca. 9,5 cm. høj.

Her er endnu et par flasker fra månedens forside. - Den til venstre vil jeg nu nok kalde et medicinglas og den højre en medicinflaske.

Medicinglas og -flasker nærmest vrimler det med på markeder i genbrugs-butikker og på net- auktioner. Hvad grunden så end er, så har man gemt disse emballager. Måske med en rest af indholdet i (medicin har altid været dyrt!)?  Eller blot som en slags huskeseddel i tilfælde af at man skulle få brug for det igen.

Disse to har jeg taget til mig, fordi glasset (som det ses på billedet) har knækmærke - hvilket også gælder låget. Det er ikke så almindeligt.
Den seks-sidede flaske med riller på de tre sider, havde jeg ikke i den størrelse uden gram-tal i releief under bunden.

Medicin-emballage (ikke mindst det af glas) er faktisk et rigtig interessant område, som fortjener større interesse. Der findes utroligt mange varianter - og det er nok ikke alle, der er fremstillet her i landet. 

Det var ikke kun apoteker, der anvendte "medicin"-glas. En del af dem har også været brugt af material-handeler til diverse tinkturer og andre kemiske artikler.

Og så må vi da også lige huske på, at apotekerne helt tilbage fra deres oprindelse i midten af 1400-tallet og op i nutiden har været (og er) en slags "blandet landhandel" og så længe der har eksisteret danske flasker, har apotekerne været aftagere af dem og har ikke skelnet mellem hvad der blev fyldt i dem. Jo, - piller kom i pilleglas, pulver og pomader m.m. i dertil egnede glas og krukker. Mere specielle ting havde deres helt egen, let genkendelige emballage - f.eks. nogle af de "hemmelige lægemidler" (kaldet arkana), såsom Anker Pain Expeller og Kron Essens. Vin og brændevin kunne først afhentes i medbragte lerdunke - og senere købes på flasker med etiket på. Det samme galdt petroleum (som tidligere hed stenolie) - og sådan kunne man blive ved.
Her ville jeg blot give udtryk for at denne type emballage - og apoteker-væsenets historie - bestemt er værd at interessere sig for.

13. juni 2013

Flaskerne er hhv. ca. 9 og ca. 21 cm. høje.

Disse to blå flasker, som også kan ses på månedens forside, har begge været brugt til noget, som sikkert har duftet - formentlig hårvand.

Den lille rektangulære flaske har en kant - et panel - lige over skulderen. Den slags flasker har -uanset farve - haft deres plads i badeværelset eller på toiletmøblet i soveværelset.

Den største flaske er smykket med fem nælde-blade på halsen og indskriften Seb. Kneipp på skrå hen over flaskens korpus.

Begge flasker er fundet på Sjælland.

Denne flaske har jeg fundet i Sverige for flere år siden. - Den er nøjagtig mage til den, som er vist ovenfor, men her er etiketten i behold - og den viser at flasken har indeholdt Pastor Sebastian Kneipps brændenælde-hårvand.

Du kan finde oplysninger om Sebastian Kneipp på Google - bl.a. www.denstoredanske.dk 

Kneipp-produkter fremstilles stadig og sælges også her i landet.


Tekst på etiketten - oversat:

Pastor Seb. Kneipps eneste ægte Brændenælde Hårvand.
Bedste, mest afprøvede toiletmiddel mod håraffald og skæl.
Styrker hårvæksten. Fjerner kløe.
Fremstilles efter pastor Seb. Kneipps originalrecept med absolut eneret for ham. Kneipps navn og billede er lovligt beskyttet.

Produktet er fremstillet af fabrikken Ellas i Stockholm.

Flasken til venstre har et såkaldt "skjold" med teksten SKIVE MINERALVANDFABRIK - E. NIELSEN stående i en oval omkring initialerne E N under en kongekrone. - Flasken i midten er fra Maglekilde og Frederiksberg Brøndanstalt og den grønne fra Rosenborg Brøndanstalt.

Også disse tre mineralvand-flasker er at finde på månedens forside-billede. Ikke fordi de er meget sjældne eller specielle, men blot fordi de er kommet i min besiddelse for nylig.

De viser bl.a. at der findes forskellige modeller af patentprop-flasker og at der også kan variere i farve.

Tidligere har jeg stillet en længere artikel om mineralvand-flasker med patentprop i udsigt. - Artiklen lader stadig vente på sig, da noget kilde-materiale viser sig at være kasseret af Rigsarkivet i 1951.

Der arbejdes stadig på at finde andet kildemateriale.

5. juni 2013

Flasken til venstre er ca. 35 cm. høj og har ætset "etiket". - Flasken til højre er ca. 28 cm. høj.

Så må jeg hellere se at komme igang med præsentationen af flaskerne fra månedens forside, som du kan se næsten nederst på denne side.

Denne gang har jeg valgt at starte med den højeste, som jeg i dagens anledning har lagt ned (så kan jeg komme tættere på med mit kamera - og lysets indfalds-vinkel gør det lettere at fotografere teksten).
Jeg viser flasken sammen med en anden fra samme firma - Martin Jensen, - vinhandlerfirma, der er "grundlagt 1858 af Martin Jensen (f. 1829), efter hvis Død i 1895 Forretningen fortsattes af hans Enke, Christine Jensen, født Dahl, indtil 1898, da den gik over til Sønnen, Laurits Martin Jensen (f.1862, d. 1913).” (Kilde: KRAK, ”Danmarks ældste Forretninger”, 1910).
Forretningen ejedes i 1940 af fru Rigmor Boesen og i 1950 af samme og Kurt Andersen. )Kilde: KRAK, ”Danmarks ældste Forretninger”,, 1940 og 1950).

Som det ses på flasken, er Nabob Cognac 3-stjernet. Om 3 var maximum antal stjerner omkring 1920 (som jeg antager at flasken er fra), ved jeg ikke. "Nabob" betyder rig mand - og flasken har været dyr at fremstille, så enten har det været en god cognac eller også har den skullet forestille at være det? Den skal ihvertfald nok have været dyr!

Den firkantede med affasede hjørner og kanter har været anvendt til "Cardinal Rom" (et eksemplar med etiket kendes) og måske også til andet.

3. juni 2013

"BREAKING NEWS"! - Sådan må det hedde, når noget helt ukendt dukker op på den danske flaskehimmel! Selvom flasken til højre er noget mat (hvilket skyldes lang tid i undergrunden), så "stråler" den nu alligevel i min samling. Den er nemlig helt ukendt - i hvert fald i den størrelse. Den "almindelige" (som ikke er så almindelig endda) ses til venstre i et noget pænere eksemplar. Skriften og motivet på flaskerne er helt ens: DE DANSKE SPRIT FABRIKKER i en halv-bue om fabrikkernes varemærke, malteserkorset - og derunder 1845 og AALBORG. Det ses bedre på billedet herunder.

Den store flasker har jeg modtaget som gave fra en polsk samler-kollega og ven, som har fundet den i hans hjemland.

Flasken til venstre rummer 3/4 Pot mens den store kan indeholde en hel Pot -(0,996 liter) - sådan cirka. Det kom sig ikke så nøje dengang. Højderne er hhv. ca. 29 og ca. 31 cm. - Den ydre bund-diameter er hhv. ca. 7 og ca. 8,5 cm. Sådanne flasker siges at være fremstillet til Den Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i København 1888 (kilde: Mogens Schlüter, "Danske flasker", 1984).

1. juni 2013

Her er en del af de flasker, som på det seneste er tilgået min samling. De vil blive nærmere beskrevet her på siden i løbet af juni. - Jeg vil dog starte med at vise et par, som ikke er med på forside-billedet:

Flasken, som ses øverst, er ca. 25 cm. lang og den nederste er ca. 24 cm. lang. Teksterne er hhv. SÖDRING & Co og H. P. SALMON.

Disse to flasker har et par mangeårige samlere været så venlige at overdrage til min varetægt - og det siger jeg MANGE TAK for!
Flasketypen kaldes HAMILTON efter den engelske William Hamilton, som i 1814 udviklede denne flaske til brug for sodavand. Blandt samlere kaldes denne type også for "torpedo-flasker".
På grund af
det høje tryk fra kulsyren skulle disse flasker være meget kraftige og kork- proppen, som var overbundet med ståltråd, skulle altid være fugtig for ikke at udtørre. Dét er grunden til at flaskerne ikke har nogen stå-flade.

Her ses flaskerne fra modstående sider, hvor teksterne er hhv. KIÖBENHAVN og SLAGELSE. - Ud fra folketællings-oplysningerne må Salmon-flasken være fra ca. 1870 - og mon ikke Södring har samme alder?

SÖDRING & Co.:

I 1855 oprettedes en interessentskabskontrakt mellem kammerherre Greve Knuth til Knuthenborg og C. H. Sødring (født 1822 i Bergen, død 1881) om at anlægge og drive en mineralvandsfabrik i København. Den traadte i virksomhed i 1856. Da Greve Knuth døde i 1860, blev Sødring eneindehaver, og efter dennes død i 1881 gik fabrikken over til hans søn, Chr. N. R. Sødring, der i 1907 afløstes af Johan Sthyr (f. 1879).” (Kilde: KRAK, ”Danmarks ældste Forretninger”, 1915).


Om Hans Peder SALMON (27.11. 1816 - 17.09. 1887) har jeg fundet nedenstående oplysninger på familien Salmons hjemmeside, som jeg videregiver med tilladelse fra sidens ejer:

Hans Peder Salmon: Født 27. november 1816 i Snoldelev.  Død 17. september 1887 iSlagelse. Købmand og Fabrikant.

1834-Folketællingen: Hans Peter er handelslærling i Kalundborg som 17 årig .

1840-folketællingen: Handelslærling i Slagelse.

1845-folketællingen: Handelsbetjent i København.

1847: 5 maj – er Hans Peter købmand i Køge, Vestergade 6.

1850-folketællingen: Købmand i Køge.

1854:  8. november: går Hans Peter fallit i Køge.

1855-folketællingen: Bor i Køge.

1857: 16. maj rejser han til Holbæk.

1860-folketællingen: Fabrikant i Holbæk.

1870-folketællingen: Er han fabrikant i Nyport nr.250 Slagelse.

1880-folketællingen: Bor hos købmand Chr. Schultz, Slotsgade 109, Slagelse.

1887: Dør Hans Peter Salmon d. 17. september på Slagelse Hospital.

 
Vil du se hele anetavlen på familien Salmons hjemmeside, så klik HER og find "
Generation 5" og derunder nr. "8. Hans Peder D'2 Salmon (Tipoldefar ) #1003".


TILFØJELSE d. 8.-6. 2013:

H. P. SALMON-flasken er ca. 23,5 cm. lang og vejer 426 gram.
Den rummer ca. 36 centiliter - svarende til ca. 1/3 Pot (fyldt til ca. 2 cm. under mundstykkets underkant). - Totalt har flasken altså vejet ca. 800 gram med indhold. - Det kunne blive en lang tur hjem fra købmanden med såden en halv snes stykker i spånkurven!

 

 

Louise henningsen 30.11.2017 19:24

Jeg har 2 mørkeblå flasker fra sødring emservand, sødring & Co.
Disse stammer fra min fars virksomhed på Rentemestervej i København, fundet ved udgravning.

Poul 30.11.2017 20:49

Hej Louise
Det lyder spændende! - Har du mulighed for at sende mig et par billeder direkte på min mail: plyng@mail.dk - ?
Venlig hilsen
Poul

| Svar

Nyeste kommentarer

21.08 | 10:20

TAK! - Det må du meget gerne - og måske også til min facebook-gruppe, Antikflasker.dk

21.08 | 06:50

Kører din side endnu ? jeg har nemlig et spøgsmæl ang. tidsbestemmelse af O. Cederholm "old brandy" flasken. Ved du måske hvornår den er fra ?

19.08 | 15:19

Årstalllll??????????????

06.06 | 18:41

Nogle der kender til tidligere vinhandel:

Waage Pedersen